Soundcraft A520.005000SP

Soundcraft A520-005000SP là thẻ CAT5 MADI dành cho bảng điều khiển Soundcraft Si Series.

Nguồn: Fullcompass

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *