Soundcraft 5046678.v 32×32 MADI And USB

Thẻ kết hợp USB MADI từ Soundcraft MADI USB cung cấp kết nối âm thanh kỹ thuật số giữa bảng điều khiển dòng Si và Apple® Mac® hoặc PC, cung cấp MADI 32 kênh và USB 32 kênh để sử dụng đồng thời Stagebox và ghi âm thông qua kết nối Cat 5 MADI độc quyền của Soundcraft .

Nguồn: Fullcompass

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *