DiGiCo D2R-AES D2 Rack AES/EBU Output Card, 8 Channels, SRC-XLR

DiGiCo D2R-AES D2 Rack AES/EBU Output Card, 8 Channels, SRC-XLR

D2R-AES là một thẻ tùy chọn AES / EBU 8 kênh cho DiGiCo D2 Rack. Với bốn đầu ra SRC-XLR 3 chân, mô-đun này tăng số lượng đầu ra của Giá đỡ D2 khi được lắp đặt vào một trong hai khe 8 kênh dự phòng của giá.

Lắp đặt âm thanh quán cafe

Nguồn: Fullcompass

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *